HoC – CRM

Modul CRM je zaměřen na efektivnější komunikaci s kmenovými i potenciálními zákazníky a dodavateli.
Základem je databáze firem (zákazníků, zájemců a dodavatelů) známá z modulů Prodej a Nákup. K jednotlivým firmám můžeme přiřadit neomezené množství kontaktních osob.

Kontaktní osoby jsou lidé, kteří přímo pracují v uvedené firmě, majitelé, vedoucí pracovníci i zaměstnanci. U kontaktních osob lze zaznamenat vedle základních kontaktních informací také funkci v zaměstnání, osobní poznámky a kontakty. Obrazovka kontaktní osoby umožňuje kopírování adresy pro tvorbu dopisů, odesílání emailů, tisk detailních informací o kontaktní osobě, tisk informací o zákazníkovi jako podklad pro jednání

Kontakty

U kontaktních osob můžeme evidovat neomezené množství telefonátů, schůzek, jednání,událostí a úkolů, které souhrnně označujeme jako kontakty. Kontakty můžeme uvádět také u firem bez kontaktní osoby. Z historie kontaktů lze vysledovat činnost obchodníka od prvního kontaktu až po uzavření obchodního případu.
Kontakt obsahuje následující informace: datum, kontaktní osoba, status (kontakt, úkol apod.),druh kontaktu (telefonát, schůzka, dopis …), referent (obchodník), výsledek (příslib dalšího jednání, uzavření smlouvy, nezájem…), stručný text (max. 250 znaků), poznámka (delší text), příští kontakt – pokud jednání bude pokračovat (datum, úkol, referent).

Rozšíření databáze zákazníků a dodavatelů

Databázi zákazníků a dodavatelů můžeme obohatit o další uživatelsky definované údaje (zatřídění dle teritoria, oboru podnikání, informace o konkurenci, stavu spolupráce, počtu zaměstnanců, podílu na trhu apod.).Údaje mohou být textové, numerické nebo typu datum. Lze nastavit, jestli bude údaj nabývat libovolných hodnot nebo bude spojen s číselníkem. Uvedených údajů lze například využít jako filtrů při vyhodnocení nebo při výběru kontaktních osob a firem pro hromadnou korespondenci.

Vyhodnocení

Celá historie komunikace se zákazníkem je vždy k dispozici a to jak formou dotazu na obrazovku, tak ve formě nejrůznějších výkazů a reportů. Statistiky mohou například vyhodnocovat úspěšnost návštěv jednotlivých obchodníků, průměrnou dobu od prvního kontaktu k realizaci obchodního případu, důvody neúspěšné akvizice, úspěšnost akvizic dle odvětví, zdroje informace apod.