HoC – Internetové aplikace

Internetové aplikace, napojené na základní moduly informačního systému poskytují možnost zákazníkům a partnerům využívat údajů informačního systému vytvářejí most mezi firmou a jejími partnery, zákazníky a dodavateli.
Příkladem takových aplikací je například modul internetového prodeje pro velkodběratele. Tento modul slouží pro komunikaci odběratele s firmou.

  • Mezi hlavní funkce patří:
  • prodej pro velkoodběratele
  • stav zakázkové náplně
  • stav disponibilních zásob
  • odsouhlasení stavu pohledávek
  • správa kontaktů

 

Tyto aplikace jsou vždy tvořeny podle potřeb konkrétního zákazníka.