HoC – Řizení výroby

Modul navazuje na prodej a nákup. Řeší problematiku kusovníků, výrobních postupů, variantních výrobků, pracovišť, více druhů kalkulací, řízení zakázek a výrobních příkazů, sledování výroby, MRP II (manufacturing resourses planing) obsahující plánování materiálových a kapacitních zdrojů, řízení jakosti v průběhu výroby apod.

Hlavní funkce modulu:

 • kusovníky
 • technologické postupy
 • možnost odlišného kalendáře pro vybraná střediska
 • varianty – definice a konfigurace variant
 • výpočet materiálové a výkonové normy
 • plánová kalkulace
 • průběžná kalkulace
 • výsledná kalkulace (po dokončení zakázek)
 • hromadná správa kalkulačních cen (jako základna je možné volit cenový průměr za období, nejvyšší nákupní cenu apod.) včetně využití koeficientů pro navýšení kalkulačních cen pro další období
 • evidence výrobních zakázek
 • přebíraní zakázek z modulu prodeje včetně kapacitních simulací před převzetím
 • stanovení priorit zakázek
 • termínování zakázek
 • propočet potřeb, kumulace shodných dílů
 • rezervace materiálu na zakázky
 • automatická vazba na modul nákupu (vystavování objednávek materiálu)
 • průběžné časy výroby
 • sledování nákladů na zakázky (materiálových, mzdových i nákladů z externích faktur)
 • výpočet čisté potřeby materiálu, polotovarů, výrobků
 • propočet kapacitního využití středisek, pracovišť včetně grafických výstupů
 • integrace se skladovou evidencí
 • řízení jakosti v průběhu výroby, řešení neshodných výrobků