HoC – Manažerský systém

Modul nabízí v přehledné podobě veškeré informace z modulů, které jsou potřebné pro rozhodování na vrcholové úrovni. Snahou je, aby řídící pracovníci měli okamžité a přehledné informace o firmě bez nutnosti tisku sestav nebo pracného vytváření.
Samozřejmostí je intuitivní ovládání, možnost výstupů do grafů a kompatibilita s kancelářskými aplikacemi ve kterých je možné s daty z tohoto modulu dále pracovat.

Hlavní funkce modulu:

 • statistiky prodeje výrobků, zboží z hlediska odběratele (země, skupiny,…), výrobku a zboží (oboru, skupin oborů), období (časový vývoj po týdnech, měsících, kvartálech, rocích), realizačního střediska apod.
 • stav a plnění zakázkové náplně dle stejných kritérií jako prodej
 • možnost volby porovnávací hodnoty, sledování marže
 • analýza trendů v prodeji, zakázkách
 • skladové statistiky, obrátkovost zásob
 • statistiky nákupu materiálu, zboží v obdobném členění jako prodej včetně analýzy trendů
 • stav a plnění objednávkové náplně
 • stav a vývoj pohledávek, závazků
 • obraty odběratelů a dodavatelů
 • uživatelem definované výkazy (nejen rozvaha a výsledovka)
 • volně definovatelné ukazatele
 • simulace platebního vývoje (cash flow)